تشکل های اسلامی دانشگاه

تشکلهای اسلامی دانشگاهی نهادهای مستقلی هستند که به صورت خود جوش از بین دانشجویان و اعضای هیات علمی علاقمند به فعالیتهای فرهنگی جهت تحقق اهداف نظام اسلامی و انقلاب و اهداف فرهنگی دانشگاه همگام با مدیریت امور فرهنگی با دریافت مجوز از هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه در چارچوب آئین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و قوانین موضوعه کشور فعالیت می نمایند این تشکلها بعنوان بازوهای اجرایی مدیریت امور فرهنگی فوق برنامه و تربیت بدنی در اجرای برنامه های فرهنگی تلقی می شوند که برنامه های مختلفی در زمینه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشگاه اجرا می نمایند .

مسابقات پیش رو

آزمون چند گزینه ای

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون چند گزینه ای

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون تشریحی

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون تشریحی

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

معرفی اعضای بسیج

مهندس امیررضا علوی

فرمانده پایگاه

مهندس امیررضا علوی

مسئول نیرو انسانی

مهندس امیررضا علوی

مسئول تدارکات

مهندس امیررضا علوی

مسئول فضای مجازی

اخبار بسیج

خبر-بسیج۳

بسیج۳

خبر-بسیج۲

بسیج۲

خبر-بسیج۱

بسیج۱

آخرین محتوای ارسال شده

آیین نامه ها

آیین نامه شماره ۱

آیین نامه شماره ۲

آیین نامه شماره ۳

در صورت تمایل به همکاری از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

انتقادات و پیشنهادات

نورا به منظور بالابردن سطح رضایتمندی فراگیران محترم، از طریق این ماژول سعی برفراهم سازی آموزش های مورد نیاز با بالاترین کیفیت نموده است. لذا خواهشمند است با ثبت پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مارا در این راه یاری فرمایید.