نشریات دانشگاهی

نشریات دانشگاهی نشریاتی هستند که توسط دانشجویان ،مدیران و اعضای هیات علمی در محدوده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منتشر و توزیع می شوند. بعبارت دیگر این نشریات با دو مولفه اصلی تعریف می گردند . اول آنکه دست اندر کاران و مخاطبان این نشریات الزاما دانشگاهیان هستند و دیگر آنکه گستره و توزیع این نشریات در محدوده دانشگاه میباشند . این نشریات به پایگاهی تشبیه شده اند که در آن افکار و عقاید گوناگون دانشگاهیان با هم تلاقی کرده و از آمیزش آنها اندیشه های تازه ای خلق می شود . هم چنین بعنوان جایگاهی برای جوشش ))) حس مشارکت جویی ((( و )))کنجکاوی ((( و )))مسئولیت خواهی ((( و پیگیری مسایل و مشکلات پیش روی دانشگاهیان و به مثابه ))) تریبون ((( و ابزاری که برای بیان افکار و دیدگاههای دانشگاهیان عمل می کنند نیز قلمداد شده اند. نقش و اهمیت وجودی نشریات در دانشگاهها مهم و مرتبط به چند موضوع است : اول آنکه ارتقای آموزش و جامعه پذیری دانشگاهیان را در حوزه مسایل اجتماعی ، فرهنگی ، تربیتی و سیاسی و روش گفتگو، تفاهم و نقد از طریق این نشریات امکان پذیر خواهد بود . دوم اینکه مسایل و مشکلات دانشگاهیان و ایفای نقش واسط بین دانشگاهیان و مدیریت از طریق این نشریات قابل انعکاس می باشد . بعلاوه بخش عظیمی از توسعه و تعمیق تفکر دینی و آموزش مفاهیم بنیادین فکری از طریق این نشریات امکان پذیر می گردد. تشکلها و کانونهای دانشجویی ، مدیران ، اعضای هیئت علمی و دانشجویان با اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات امکان فعالیت در این زمینه را یافته و با حمایت فکری ، مالی و فنی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه تربیت بدنی فعالیت می نمایند .

Untitled

نشریه جهش

U1ntitled

ای-هلث E Health

Untitle0d

نشریه زوم

آیین نامه ها

آیین نامه شماره ۱

آیین نامه شماره ۲

آیین نامه شماره ۳

آخرین محتوای ارسال شده

مسابقات پیش رو

آزمون چند گزینه ای

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون چند گزینه ای

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون تشریحی

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون تشریحی

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

معرفی اعضای نشریه

مهندس امیررضا علوی

مدیریت

مهندس امیررضا علوی

سر دبیر

مهندس امیررضا علوی

کارشناس

مهندس امیررضا علوی

ویراستار فنی

در صورت تمایل به همکاری از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

انتقادات و پیشنهادات

نورا به منظور بالابردن سطح رضایتمندی فراگیران محترم، از طریق این ماژول سعی برفراهم سازی آموزش های مورد نیاز با بالاترین کیفیت نموده است. لذا خواهشمند است با ثبت پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مارا در این راه یاری فرمایید.