معرفی انجمن هوشبری

اهداف انجمن علمی دانشجویی هوشبری

۱- حمایت ، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه ، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب بر فعالیت های جمعی علمی و کارگروهی ، افزایش مهارت های عملی و همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و ایجاد کارآفرینی
۲- مناظره و نقد علمی
۳- مطالعات و پژوهش های علمی
۴- نشر و ترویج یافته های علمی
۵- برگزاری دوره های آموزشی تقویتی ، تکمیلی و تشکیل کارگاه های تخصصی ، همایش ، کنفرانس ها و جشنواره ها
۶- بازدیدهای علمی از مراکز علمی ، صنعتی و فناوری
۷- استفاده از ظرفیت های رسانه مجازی در حوزه علم و فناوری
۸- طرح راهکارها و پیشنهادات جهت بهبود شرایط و امکانات آموزش عملی در بیمارستان و دانشکده
۹- ارائه پیشنهادات به اساتید و مربیان برای رفع ضعف های آموزشی دانشجویان و بهبود معیارهای آموزشی

فائزه سلیمانی - دبیر انجمن

اخبار انجمن ها

هر روز یک آموزش

آیین نامه های فعالیت های جهادی

آیین نامه شماره ۱

آیین نامه شماره ۲

آیین نامه شماره ۳

در صورت تمایل به همکاری از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

مسابقات پیش رو

آزمون چند گزینه ای

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون چند گزینه ای

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون تشریحی

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

آزمون تشریحی

برگزاری آزمون ۲ هفته دیگه

انتقادات و پیشنهادات

نورا به منظور بالابردن سطح رضایتمندی فراگیران محترم، از طریق این ماژول سعی برفراهم سازی آموزش های مورد نیاز با بالاترین کیفیت نموده است. لذا خواهشمند است با ثبت پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مارا در این راه یاری فرمایید.